WIZJA, MISJA, WARTOŚCI

WIZJA, MISJA, WARTOŚCI

Jako İleri Pencere ve Kapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ oferujemy naszym klientom projektowanie, produkcję, marketing i sprzedaż, a także usługi posprzedażowe w segmentach drzwi, okien, systemów blokad i akcesoriów.

 Nasze cele

Podejmujemy szereg czynności zmierzających do zminimalizowania negatywnego wpływu naszej produkcji na środowisko, tworząc jednocześnie coraz to bardziej bezpieczne i zdrowe miejsce pracy dla naszej załogi.

 Nasze działania skierowane są na redukcję odpadów poprodukcyjnych oraz ograniczenie niekorzystnych skutków dla środowiska naturalnego. Opierając się na odpowiednich normach zapewniamy właściwą utylizację odpadów oraz ich recykling. Lokalizując i analizując zagrożenia nieustannie dążymy do zapewnienia zdrowego oraz bezpiecznego środowiska pracy, jak też zminimalizowania ryzyka i liczby wypadków.

 Priorytetem dla nas jest zapewnienie stale rosnącej satysfakcji naszych klientów poprzez utrzymanie wysokiej pozycji marki Vorne, która jest już rozpoznawalna na wszystkich kontynentach świata a w Turcji nieprzerwanie od wielu lat piastuje pozycję lidera. Aby zrealizować ten cel oferujemy szeroką gamę produktów oraz najwyższą jakość usług.

 Nasza wizja

Pragniemy być liderem w segmencie systemów okienno-drzwiowych w Turcji jak i na całym świecie. Chcemy też być preferowaną marką dla naszych klientów. W tym celu korzystamy z najnowszych technologii i utrzymujemy jakość produktów na niezmiennie wysokim poziomie. Dzięki współpracy i docenianiu naszych klientów, dostawców oraz pracowników firmy dążymy do uzyskania opinii niezawodnego przedsiębiorstwa.

 Zapewniamy nieustanną ochronę i poprawę stanu zasobów naturalnych poprzez ograniczenie zużycia energii oraz surowców, dzięki stosowaniu odpowiednich technologii, jak też rozwiązań ekonomicznych. Integralną częścią naszej działalności jest zminimalizowanie jej negatywnego oddziaływania na środowisko.

 Gwarantujemy stałą poprawę bezpieczeństwa pracy poprzez systematyczne szkolenia pracowników i działania prewencyjne. Zapewnienie bezpieczeństwa oraz higieny pracy również jest integralną częścią naszej działalności.

Nasza misja

Pragniemy wprowadzać do oferty innowacyjne produkty o najwyższej jakości i w korzystnej cenie, co pozwoli na zwiększenie naszej konkurencyjności. Dążymy także do tego, aby wszystkie zlecenia były realizowane terminowo i na najwyższym poziomie.

 Nasze cele realizujemy zgodnie z prawem, bez uszczerbku dla natury i środowiska naturalnego. Nawiązujemy współpracę z organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska. Zwiększamy zaufanie naszych pracowników, dbając o ich bezpieczeństwo i stale minimalizując ryzyko wypadków podczas pracy.

          Nasze wartości

        Priorytetem jest uczciwość

        Pozycja lidera dzięki doświadczeniu

        Zadowolenie pracowników

        Determinacja w odniesieniu sukcesu

        Niezawodność

        Otwarcie na ciągły rozwój

        Poszanowanie środowiska

        Zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa pracy