Systemy rowk?w okuciowych PVC

Systemy rowk?w okuciowych PVC

Dopuszczalne wymiary skrzyde?: wysoko?? 380 — 2400 mm, szeroko?? 280 -1600 mm.

Maksymalna waga skrzyd?a 130 kg, przy odpowiedniej kombinacji zawias?w.

Elementy oku? Vorne przeznaczone s? do stosowania w profilach aluminiowych o wymiarach: 9/12/20, 9/12/18 i 13/12/18, 13/12/20.

Hamulec zapobiega niekontrolowanemu zamkni?ciu okna pod wp?ywem silnego wiatru.

Os?ony zawias?w w bogatej gamie kolorystycznej, pasuj?ce do okien.