BUDMA 2019

BUDMA 2019
na Mi?dzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu by?a po raz kolejny obj?ta patronatem przez Vorne Polska.
Wydarzenie to?przyci?gne?o rzesze uczestnik?w, zainteresowanych obejrzeniem ?na ?ywo? prawid?owego monta?u drzwi balkonowych typu HS o szeroko?ci 3 metr?w wyposa?onych w okucia naszej firmy.
Pragniemy serdecznie podzi?kowa? naszym drogim Klientom, Dystrybutorom oraz Go?ciom za owocne spotkania z naszym zespo?em i zach?camy do zapoznania si? z fotorelacj? z tego wydarzenia