XIX Konwent Stolarki VIP

W dniach 7-8 grudnia 2017 w Sandomierzu odby? si? Konwent Stolarki VIP. Nie mog?o tam zabrakn?? naszej firmy. W kr?tkim wystapieniu przedstawilismy na nim histori? Vorne oraz zaprezentowali?my systemy okuciowe ?marki Vorne. Nasza prezentacja spotka?a si? z duzym zainteresowaniem uczestnik?w Konwentu, kt?rzy w dow?d uznania nagrodzili nas gromkimi brawami.