Fold&Slide Applications

Okna harmonijkowe.

Dopuszczalna liczba skrzyde? od 3 do 7.

Mo?liwo?? pe?nego otwarcia do 6 m.

Dopuszczalna szeroko?? skrzyd?a biernego: 350 — 1200 mm.

Dopuszczalna szeroko?? skrzyd?a czynnego: 350 — 900 mm.

Dopuszczalna wysoko?? skrzyd?a: 540 — 2200 mm.

Mo?na stosowa? do wszystkich system?w profili, r?wnie? z dodatkowym wyposa?eniem oku?.